t10.jpg
Формування 20-розрядної фізичної адреси PDF Друк e-mail
Карпатські зорі - Загальні огляди

Формування 20-розрядної фізичної адреси за 16-роз-рядними адресами сегмента i комірки в сегментах здійснюється таким чином. Нехай в сегментному peгістрі розташовано код 1А 0316.

Адреса команди в сегмента команд, адреса коду даних в сегмента даних сервисный центр, адреса вершини стека в сегментах стека генеруються в МП за певними правилами. 16-Розрядна адреса фактично задає зміщення від початкової адреси в сегменті до шуканої. Візьмемо як приклад адресу FFFB16. Повна 20-розрядна фізична адреса утворюється в МП як сума вмісту сегментного регістра, зміщеного вліво на 4 двійкових розряди i доповненого справа кодом 00002, i адреси в сегмента 1A030J6 + FFFBi6 = 2А02В16. Оскільки в кожний момент доступні чотири регістри сегмента, то повинна бути обумовлена відповідність між джерелом адреси i типом сегмента. За умовчання прийнято певні призначення сегментних регістрів. Якщо адреса вилучається з регістра адреси команд  IP (за вибору команд з пам'яті), то вона сумується з вмістом регістра CS. Якщо відбувається звернення до стека, адреса вибирається з покажчика стека SP i сумується з сервис по ремонту ноутбуков BMICTOM реєстру стекового сегмента SS. Виконавча адреса даних ЕА, залежно Від вказаного в коді команди способу адресації, обчислюється за BMICTOM одного з регістрів BX, DI, SI, BP або їx комбінацій. Якщо для обчислення ЕА використовувався регістр BP, то ЕА сумується з BMICTOM регістр сегмента стека SS. Якщо для обчислення ЕА використовувались інші регістри (DI, SI, BX), то адреса сумується з вмістом реєстру сегмента даних DS.

 

Перші два призначення (IP -> CS) i (SP-> SS) неможливо змінити. Можна перепризначити лише сегментні регістри i, як наслідок, сегменти пам’яті при обчислені фізичної адреси за виконавчим ЕА. Це здійснюється за допомогою однобайтного префікса заміни, який повинен передувати командне що звертається до нестандартного сегмента пам’яті.

Режими адресації поділяють на прямі ремонт ноутбуков acer та непрямі. За прямої адресації ефективна адреса міститься в коді команди чи обчислюється з використанням значення, що знаходиться в командне та вмісту, вказаного в команді регістра (або двох регістрів).

За непрямої адресації ефективна адреса в команді визначає регістр або комірку пам’яті, яка містить остаточну ефективну адресу.


 
Infoland Trade Mark - kosiv.info