Четвер, 24 травня, 2018

3.3.3. Сільська школа ч.3

СІЛЬСЬКА ШКОЛА
(частина третя)

 

14 серпня 1965 року директором школи призначено бувшого завпеда Володимира Івановича Чепигу, завпедом - Ярослава Ярославовича Андрусяка.

Колектив школи поповнився місцевими вчителями Ж. Д. Сайнюк, Г. В. Гавриш.

В 1966 році був останній випуск одинадцятого класу, який закінчило 26 учнів і перший випуск десятого класу, також 26 учнів. Золотою медаллю був нагороджений Петро Тарасович Осічний, срібною - Василь Дмитрович Боднарук. Із 52-ох випускників цього ж року поступило навчатися в вузи 15, у технікуми - 13.

18 дівчат-випускниць поповнили комсомольсько-молодіжний колектив колгоспу імені Марка Черемшини. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 30 вересня 1966 року Надію Василівну Подоляк нагороджено орденом "Знак Пошани". 3-го листопада 1966 року директора школи Володимира Івановича Чепигу нагороджено значком "Відмінник народної освіти УРСР".

В 1967 році школу закінчило 52 учні, з них Світлана Василівна Гордійчук із срібною медаллю.

Велику роботу провели червоні слідопити школи, які добре вивчили історію визволення нашого краю від німецьких фашистів, написали нариси про життя кобаківчан, які були учасниками Вітчизняної війни.

В 1969 році директор школи В. І. Чепига побував на двохмісячних курсах директорів шкіл у Києві. Вивчивши досвід кращих шкіл республіки, він вирішив запровадити в школі кабінетну систему навчання. Була створена відповідна матеріальна база і в 1970 році школа перейшла на кабінетну систему навчання. За прикладом Кобаківської школи, яка перша перейшла на кабінетну систему, слідували Рибненська, Микитинецька восьмирічні школи.

В серпні 1971 року завпедом школи призначено досвідченого педагога Марію Василівну Атаманюк. Була перебудована вся методична робота в школі.

Всі вчителі школи глибоко вивчили працю В. О. Онищука "Типи, структура і методика уроку в школі". Були розроблені і впроваджені в навчально-виховний процес нові типи уроків. Підвищилась якість знань учнів.

Вміло і вдало використовувала на уроках математики перфокарти, індивідуальні завдання учителька Ганна Дмитрівна Никифорчин.

Цікаво і змістовно проводила уроки засвоєння нових знань і перевірки практичних навиків з російської мови та літератури вчителька Параска Петрівна Клим.

На самостійну роботу учнів і розвиток мислення були спрямовані уроки креслення і образотворчого мистецтва в учителя Анатолія Івановича Сав'юка.

Вимогливим до культури запису і самостійності при розв'язуванні задач був Федір Васильович Гоменчук.

Ольга Антонівна Чепига збагатила навчальний кабінет за рахунок флори і фауни рідного краю, широко використовувала на уроках біології довізуальні засоби навчання. Досвід роботи вчительки експонувався в обласному інституті вдосконалення кваліфікації вчителів. На базі Кобаківської школи проходили педагогічну практику студенти історичного і філологічного факультетів Івано-Франківського педінституту.

Учитель географії Я. Я. Андрусяк виготовив комплексні конспекти на окремі теми, де широко використано місцевий матеріал.

Вміло використовувала програмовий матеріал для виховання матеріалістичного світогляду учнів вчителька історії Н. В. Подоляк.

За новою структурою працювали вчителі початкових класів: Марія Іванівна Гоменчук, Марія Михайлівна Ходан, Ірина Василівна Смадич.

Значно підвищилась успішність учнів, поліпшилося моральне, військово-патріотичне, трудове виховання.

В 1971-1972 роках 20% випускників поступило навчатися у вузи.

V квітні 1975 року в місті Калуші відбулася республіканська науково-практична конференція, якою керував завідуючий відділом УНДІ педагогіки у Києві, автор книги "Типи, структура і методика уроку в школі" В. О. Онищук. з досвідом роботи за кабінетною системою виступав директор Кобаківської середньої школи В. І. Чепига.

24 жовтня 1976 року стан навчально-виховної роботи перевіряли працівники Міністерства освіти СРСР І. Верба, Н. Кузьмина, які визнали позитивною навчально-виховну роботу в школі. Вони відзначили, що в школі уміло і своєчасно застосовуються новинки педагогічної науки, ритмічно працюють кабінети. Велику увагу приділено по-ліпшенню техніки читання учнів, роботі шкільної бібліотеки, як кабінету №1 в школі. Добре налагоджено інтернаціональне, трудове виховання. На високому рівні військово-патріотичне виховання, краєзнавча робота. Учні школи знають, чим живе школа, країна, колгосп.

В 1976 році заступник директора школи М. В. Атаманюк нагороджена значком "Відмінник народної освіти СРСР".

Івано-Франківський ІУКВ вивчив і узагальнив роботу школи для області. 17 лютого 1977 року на базі Кобаківської середньої школи відбувся республіканський семінар директорів середніх шкіл.

Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 25 березня 1977 року директору школи В. І. Чепизі присвоєно звання "Заслужений вчитель УРСР".

В сімдесятих роках у школі добре налагоджено військово-патріотичне виховання. 23 листопада 1974 року в Кобаківській середній школі відбувся семінар військових керівників шкіл Івано-Франківської, Львівської і Рівненської областей з цивільної оборони.

В 1981 році військовий керівник школи П. М. Сайнюк нагороджений значком "Відмінник цивільної оборони СРСР". В школі естетично оформлено Зал бойової слави.

В 1975 році збудовано приміщення для шкільного інтернату. В 1977 році школу газифіковано. В 1980 році збудовано котельню і школу переведено на центральне водяне опалення.

31 серпня 1983 року закінчено добудову школи кошторисною вар-тістю 600 тисяч карбованців. В ньому є 9, по сучасному обладнаних навчальних кабінетів, актовий і гімнастичний зали, їдальня на 120 місць.

В 1985 році закінчено добудову класу механізації та двох майстерень для вивчення тракторної справи.

В свою чергу учні школи щорічно допомагають у вирощенні і збиранні врожаю в колгоспі. З 1960 року існує учнівська виробнича бригада. Школа готує кадри механізаторів, операторів машинного доїння молока.

За 20 років панування панської Польщі лише 3 кобаківчани одержали середню освіту.

А зараз середню освіту здобули 2318 чоловік, вищу освіту - 605, середню спеціальну - 1018.

Тільки до 1985 року з села Кобак вийшло:

Учителів - 184, інженерів - 81, агрономів - 34, лікарів - 28, зоотехніків - 10, ветеринарів - 2, економістів - 29, офіцерів - 7, юристів - 5, архітектор - 1, скульптор - 1, художник - 1, журналісти - 2.

Серед спеціалістів з середньою освітою техніків-механіків 64, медсестер-фельдшерів 48, культпрацівників 36, художників 18.

80-ті роки - це час, в який найбільше уваги звернено на розширення доступу всього населення до культурних цінностей, забезпечення дальшого піднесення освіти й культури.

Кобаківська СШ вчасно відгукнулася на всі рекомендації щодо вдосконалення освіти. Так в 1981-1982 роках школа одна із перших в районі відкрила підготовчі класи для дітей-шестиліток. З того часу вони навчаються в школі і це виправдовує себе.

В 1985 р. у школі був тридцять один кабінет, в тому числі два спортзали. Кабінети достатньо забезпечені всіма необхідними засобами навчання, програмовою літературою. Кабінети хімії і фізики мали лабораторію для проведення практичних робіт, що повністю забезпечує проведення лабораторних і практичних робіт кожним учнем.

В 1983-1984 навчальному році проведено чергову атестацію де-в'яти навчальних кабінетів, серед яких біологічний і кабінет росій-ської літератури (завідуючі О. А. Чепига, П. П. Клим) стали переможцями в районі.

Актовий зал школи забезпечений кіноустановкою. До послуг учнів і педагогів шкільна бібліотека з книжковим фондом 21673 примірники художньої та методичної літератури, 8504 шт. шкільних підручників. Школа мала власний радіовузол.

В 1984 році закінчено спорудження спортивного комплексу біля школи. Оформлено кабінет цивільної оборони, який є кращим в районі. Школа стала опорною в області з питань цивільної оборони.

1984-1985 навчальний рік - перший рік втілення в життя основних напрямків реформи школи. Педагогічний колектив Кобаківської СШ трудиться над втіленням в життя завдань важливої ваги - піднесення якості навчання, трудової дисципліни учнів, моральної підготовки їх до свідомого вибору професії до праці. В основу роботи взято урок, девіз якого "Пошук і творчість - вимога сьогодення". Цей девіз втілюється в життя 52 педагогами, що працюють у 22-х класних приміщеннях.

 

© Передрук матеріалів тільки за наявністю активного гіперпосилання на www.kosiv.info - Веб-портал Косівщини - Косів, Косівщина, Гуцульщина та Карпати

Бібліотека - Марія Равшер. Здвиженський храм