Вівторок, 19 червня, 2018

3.3.2. Сільська школа ч.2

СІЛЬСЬКА ШКОЛА
(частина друга)

 

1939 рік. В селі була відкрита семирічна школа, в якій навчалося понад 250 дітей. На посаду директора було запрошено В. Ф. Цюцю-ру. Нарешті одержали роботу вчителі, які за панської Польщі були безробітні. Це уродженка нашого села Марія Михайлівна Чепига, жителька Кут Марія Іванівна Тарновецька. В школу прибули нові вчителі: подружжя Цюцюрів, Климентина Слюзар.

З великою жадобою до науки кинулись юнаки і дівчата, ті, хто не мав можливості вчитися при панській Польщі. В жовтні 1939 року 15 молодих кобаківчан пішли вчитися в Кутську середню школу. В листопаді 1939 року була відкрита вечірня школа сільської молоді в Кобаках, яку акуратно відвідувало 150 учнів. На базі цієї школи було організовано хоровий і драматичний гуртки, керівник Надія Григорівна Цюцюра.

Районний відділ народної освіти післав на шестимісячні педагогічні курси при Коломийському педучилищі кращих учнів вечірньої школи: Івана Григоровича Ангеленюка, Євдокію Дмитрівну Боднарук, Михайла Петровича Сайнюка, Танасія Дмитровича Сайнюка, Марію Петрівну Сорохан. Вони після закінчення курсів працювали вчителями початкових класів у Великому Рожні, Розтоках, Білоберезці, Хороцеві.

В 1940 році уряд Радянської України направив в західні області України велику кількість спеціалістів різних галузей народного господарства, науки, культури, щоб піднімати економіку, культуру цього краю.

В цьому році в школу прибув випускник інституту вчитель-словес-ник Олексій Гнатович Стрілець. Так само прибули з східних областей вчителі молодших класів Катерина Семанюк, Мотря Мусієнко, вчитель фізкультури Василь Чепурко, старша піонерважата Ніна Нечипорен-ко. Першими піонерами були: Іван Близнюк, Ольга Букатчук, Василь Федорук, Євдокія Чепига.

В школі активно працювали гуртки художньої самодіяльності (хоровий, танцювальний). На районному огляді художньої самодіяльності в Кутах, в 1941 році виступ учнів Кобаківської семирічної школи одержав високу оцінку.

Добре була поставлена навчально-виховна робота. Деякі учні старших класів працювали культармійцями в ліквідації неписьменності серед дорослого населення. Вони вчили грамоти своїх батьків. Учні активно допомагали комсомольцям села будувати колгоспний ставок.

Почалася Велика Вітчизняна війна. В 1941 році пішов на фронт директор школи О. Г. Стрілець. В перший рік війни загинули на фронті колишні піонери-підпільники, вчорашні учні вечірньої школи Микола Юрійович Лукань, Іван Іванович Пасічняк, Іван Васильович Ткачук. Одягли солдатські шинелі Федір Миколайович Федорук, Василь Миколайович Марфей, Андрій Григорович Фенчук, Іван Іванович Са-в'юк.

Справжній подвиг здійснив піонер сорокового року Іван Несто-рович Подюк, який чотирнадцятилітнім хлопцем в 1941 році пішов добровільно в армію, був вихованцем VІІІ танкового батальйону, брав участь в обороні Москви в 1941 році. Він нагороджений орденом Слави ІІІ ступеня, медаллю "За оборону Москви", "За взяття Відня". Пройшов всю війну. Після неї працював першим секретарем Кут-ського райкому комсомолу, Коломийського райкому партії.

На фронті служила телефоністкою вчителька сорокових років Марія Петрівна Сорохан, яка пройшла від Курської дуги до Праги, визволяла місто Коломию, а після війни працювала вчителем, директором школи в Коломиї.

Жалюгідне було становище школи в час фашистської окупації, особливо в 1942 році, коли гинули з голоду і діти, і дорослі.

З 1 вересня 1944 року знову почала працювати школа в Кобаках. 12 вересня директором школи призначено інваліда Великої Вітчизняної війни Володимира Йосиповича Приходько. Це був перший комуніст серед учительського колективу. Роботи було дуже багато. Час був тривожний. Не вистачало вчителів. І знову, як і в 1940 році, було прислано вчителів із східних областей України. Прибули класоводи О. П. Федосенко, М. С. Фесенко.

20 липня 1945 року в школу були призначені випускники Харківського педагогічного училища: Олександра Сергіївна Бовдуй, Надія Василівна Рябокобила, Ольга Тарасівна Сидоренко, Галина Тимофіївна Сторожева.

Учителями були призначені місцеві Ганна Іванівна Пасічняк, Михайло Петрович Сайнюк.

Та недовго працював директором школи В. Й. Приходько. Важкі рани дали себе відчути. На початку 1946 року він помер і похоронений в Кобаках.

У березні 1946 року директором школи було призначено Михайла Тимофійовича Галабудзького. В школу прибули вчителі української мови і літератури Цирулик Марія Василівна, російської мови і літератури Присяжнюк Марія Захарівна. Багато роботи було вчителям, а умови були важкі, не вистачало підручників, зошитів. Крім навчальної і виховної роботи в школі, учителі працювали у вечірній школі сільської молоді, директором якої був Михайло Петрович Сайнюк. Та ще вчителі багато працювали по ліквідації неписьменності і малопись-менності серед дорослого населення. Так, що приходилося працювати в дві-три зміни. Вчитель в той час був основною культурною силою на селі. Вчителі працювали пропагандистами, агітаторами, керівниками і учасниками гуртків художньої самодіяльності в сільському клубі. Вони брали активну участь у відновленні і організації колгоспу в селі, у підписі Державної позики і інших кампаніях.

15 вересня 1947 року на посаду завпеда і вчителя російської мови і літератури було призначено Наталію Іванівну Стрілець. З 20 серпня 1948 року по 30 березня 1951 року директором школи працював Аб-рам Кузьмич Бортник. Завпедом із 1950 року по 1956 рік працювала Харитина Іванівна Кузьмина.

Педагогічний колектив поповнився новими педагогічними кадрами. Прибули нові вчителі Марія Федорівна Пекар, Марія Петрівна Оністрат. Школа в основному справлялася з завданнями. З року в рік виконувався Закон про загальне обов'язкове семирічне навчання, працювала вечірня школа, повністю ліквідовано неписьменність серед дорослого населення. Активно стала працювати учнівська комсомольська організація (секретар Микола Васильович Сав'юк).

З березня 1951 по серпень 1953 року школу очолювала Марія Данилівна Братиця. В школі навчалося 350 учнів, працювало 15 вчителів.

З року в рік школа давала учням міцні знання, і її випускники успішно продовжували навчання в технікумах, у Кутській і Рожнівській середніх школах. З 1947-1955 роки Кутську середню школу закінчило 38 молодих кобаківчан, з них 35 чоловік здобули вищу освіту. Випускник Кутської СШ 1948 року Петро Дмитрович Букатчук - став кандидатом геологічних наук, працював в Академії Наук Молдови.

Орися Іванівна Букатчук закінчила Кутську СШ з золотою медаллю, і працювала лікарем у Кишиневі.

27 кобаківчан закінчило Рожнівську середню школу, з них 8 здобули вищу освіту. Серед них Юрій Васильович Церковнюк - кандидат технічних наук, працював в Науково-дослідному Інституті авіації у м. Ризі.

В 1953 році в селі Кобаках була відкрита середня школа. Директором призначено Петра Ілліча Зікратого. В школу прибули нові вчителі: Федір Васильович Гоменчук, Марія Іванівна Коба, Ярослав Ярославович Андрусяк, Володимир Іванович Чепига. В 1956 році був перший випуск десятого класу. Закінчило 20 учнів, серед них Лідія Григорівна Бордяківська з золотою медаллю. Вона стала кандидатом медичних наук, працювала викладачем Чернівецького медінституту. В школі в ці роки було поставлено на належний рівень естетичне виховання. Великий успіх мали гуртки художньої самодіяльності. В 1956 році драматичний і хоровий гуртки зайняли перше місце на ра-йонному огляді художньої самодіяльності в Кутах за постановку опери Миколи Лисенка "Коза-дереза" (керівник Ярослав Полатайчук).

З 5 жовтня 1958 року по серпень 1965 року директором школи працював Танасій Дмитрович Сайнюк, завпедом: 1958-1959 роки - Тетяна Сергіївна Омельченко, 1959-1963 роки - Федір Васильович Гоменчук, 1963-1965 роки - Володимир Іванович Чепига.

В 1963 році кращий учень школи Петро Тарасович Осічний відпочивав у Артеку, де зустрічався з космонавтами Ю. О. Гагаріним і П. Р. Поповичем. В 1964 році в Артеку побувала Марія Дмитрівна Боднарук.

В 1963 році розпочато і в 1965 закінчено добудову приміщення Кобаківської середньої школи за кошти колгоспу імені Марка Черемшини. Добудовано 7 класних кімнат і спортивний зал. Значно укріпилася матеріальна база школи.

В 1964 році Міністерство освіти УРСР нагородило значком "Відмінник народної освіти УРСР" вчительку української мови і літератури Марію Василівну Атаманюк.

В цьому ж році був перший випуск одинадцятирічної школи. Закінчило школу 16 учнів, з них 8 здобули вищу освіту.

В цьому ж році літературна громадськість України відзначала 90-річчя з дня народження уродженця села Кобаки, письменника-демокра-та Марка Черемшини. Його ім'я носить Кобаківська середня школа з 1952 року. Село і школу відвідав болгарський письменник, перекладач творів Марка Черемшини на болгарську мову, Петко Атанасов.

З 1964 року школа перейшла на нові програми. Вступив у дію Закон про загальну обов'язкову середню освіту.

В школі значно поліпшилася виховна робота серед учнів, зокрема: військово-патріотичне виховання, краєзнавча робота. Понад 30 років працював вчителем географії Ярослав Ярославович Андрусяк. Він уміло організував систематичну краєзнавчу і туристичну роботу.

В 1964 році на першому районному зльоті юних туристів команда Кобаківської середньої школи зайняла перше місце. З того часу юні краєзнавці, туристи регулярно займають призові місця на туристичних зльотах, беруть участь в обласних зльотах. Я. Я. Андрусяк за активну роботу по вихованню підростаючого покоління нагороджений декількома Грамотами Міністерства освіти УРСР.

Значно поліпшилось фізичне виховання учнів. В 1961 році учасники фізкультурних гуртків зайняли перше місце на районній спартакіаді школярів. Команда з легкої атлетики брала участь в обласній спартакіаді. Учень десятого класу Юрій Васильович Кондревич зайняв друге місце в області по стрибках з жердиною. Вчителем фізкультури і керівником гуртків працював Анатолій Андрійович Лук'яненко.

 

© Передрук матеріалів тільки за наявністю активного гіперпосилання на www.kosiv.info - Веб-портал Косівщини - Косів, Косівщина, Гуцульщина та Карпати

Бібліотека - Марія Равшер. Здвиженський храм