Вівторок, 18 червня, 2019

Енциклопедія трипільської цивілізації

Реєстр пам'яток трипільської культури - Тернопільська область


АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ'ЯТКИ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.

РЕЄСТР - Тернопільська область


1.    с. Бережанка Борщівського району
Поселення розміщене в урочищі Мале Поле на правому березі р. Збруч поблизу ГЕС. На поверхні зібрано обмазку стін жител, уламки кераміки, кам'яні і крем'яні вироби, кістки тварин. Розвідка І. М. Шарафутдінової у 1972 р. Матеріал зберігається в ТКМ документація — в ІА АН УРСР.
3, с. 230.

2.    с. Білівці Борщівського району
Поселення в околицях села, виявлене у 1930-х роках. Матеріал (уламки кераміки) зберігається в ЛІМ.
1, с. 309.

с. Більче-Золоте І Борщівського району

3.    Більче-Золоте І
Поселення етапу С у підземній печері Вертеба, поблизу села. Численними розкопками відкрито кам'яні сходи, що вели до печери. Між ними на глибині 2,5—3 м траплялася велика кількість уламків розписної кераміки, крем'яних та кістяних виробів. На глибині 2 м виявлено велике вогнище, оточене рештками кісток диких і домашніх тварин, цілими та побитими посудинами, крем'яними і кістяними знаряддями. Культурний шар залягає на глибині 0.15—2 м від сучасної долівки печери. Серед культурних решток трапляються цілі і порушені людські кістяки (рештки загиблих у печері її жителів). Пам'ятка була виявлена у 1820 р. Я. Xмельниць-ким, Досліджувалась розкопками A.Кіркора (1876—1878 рр.), Г.Оссовського (1890—1892 рр.), B.Деметрикевича (1898—1904, 1907 рр), працівників музею НТШ (1928—1929 рр.), І. К. Свєшнікова (1956р.).) Матеріал зберігається у КАМ, ЛІМ. ТКМ.
1, с. 309; 9, с. 180, 182; 15, с. 133—135; 16, с. 539, 547, 548, 550, 555, 557, 560, 566.

4.    Більче-Золоте ІІ
Поселення трипільської культури етапів ВІ-В ІІ і СІ. розміщене в колишньому палацовому парку (урочище Парк). Розкопками і шурфуванням стверджено двошаровий характер поселення, зібрано велику кількість кераміки, залишки жител, знайдено крем'яні ножі, глиняні статуетки, кістяне шило, дрібні мідні вироби. Поселення було виявлене земляними роботами у 1884 р., досліджувалось розкопками Е.Павловича (1889 р.), Г. Оссовського (1891р.), розвідкою і шурфуванням В. П. Кравець і Свешнікова І. К. (1952 р.), розвідкою І. К. Свешнікова та Власової Г. М. (1956 р.). Матеріал зберігається у КАМ, ЛІМ та ІСН АН УРСР, документація розвідки 1952 р. — в ІСН АН УРСР, розвідки 1956 р. — у ЛІМ.
6, с. 40, 41, 43, 46, 54.

5.    Більче-Золоте ІІІ
Поселення етапу С, розміщене в урочищі Кадуби на відстані 6 км на схід від села. па невисокому підвищенні, розділеному балкою на дні якої протікає струмок. На поверхні зібрано куски глиняної обмазки, уламки посуду, кістки тварин, велику шліфовану крем'яну сокиру. Поселення виявлено розвідкою І. К. Свешнікова у 1956 р. Матеріал і документація зберігаються в ЛІМ та ТКМ.
1, с. 309; 2, карта 5.

6.    Більче-Золоте IV
Поселення етапу С розміщувалося на високому правому березі р. Серет, біля моста, що об'єднує обидві частини села, напроти старого входу в печеру Вертеба. Культурний шар поселення зруйнований будівництвом ГЕС. На площі поселення зафіксовано рештки знищених глинобитних площадок і зібрано уламки кераміки. Розвідка К. І. Свешнікова та Г. М. Власової у 1956 р. Матеріали та документація зберігаються у ЛІМ.
23, с. 6, 7.

7.    с. Боришківці Борщівського району Поселення розташоване на березі р. Збруч. На поверхні зібрано крем'яні сокири та кераміку. Матеріал, що знаходився у приватних колекціях зберігся. Розвідка А. Кіркора у 1876 р.
1, с. 310; 21, с. 6.

с. Верхняківці І Борщівського району

8.    Верхняківці І
Поселення поблизу сільського кладовища. Виявив А. Кіркор у 1877 р. На поверхні зібрано уламки розписної кераміки. Матеріал зберігається у КАМ та ЛІМ.
1, с. 310; 17, с. 10.

9.    Верхняківці 11
Поселення поблизу села виявив А. Кіркора у 1877 р. На поверхні зібрано уламки розписної кераміки (зберігається у КАМ).
1, с. 310; 17, с. 10.

10.    с. Вигода Борщівського району
Поселення розміщене на горі Стрілка (Оретис), виявлене у 1970-х роках. Знахідки (кераміка та крем'яні вироби; зокрема, колекція відбійників) зберігаються в ТКМ.

11.    с. Глибочок Борщівського району
Поселення етапу С розміщене в західній частині поля "Попові долини", на південно-західному схилі невисокого підвищення на березі струмка. На поверхні поля зібрано уламки посуду та глиняної обмазки жител. У кількох місцях виявлено скупчення глиняної обмазки, що походить з розораних жител. Розвідка І. К. Свешнікова у 1956 р. Матеріали і документація зберігаються в ЛІМ.
23, с. 8.

12.    с. Збриж Борщівського району
Поселення розміщене за 2 км на південний схід від села, на високому мису лівого берега Збруча і правого берега безіменного струмка, що впадає в Збруч культурний шар починається на глибині 0,1м від поверхні і сягає до глибини 0.6—0,7м. Він помітний вздовж берега Збруча на 500 м. Виявлено залишки жител, уламки кераміки, кістки тварин. Розвідка П. І. Бориськовського у 1940-х роках. Матеріал і документація зберігаються у Ленінградському відділенні. ІА АН СРСР.
1, с. 311; 5, с. 118.

13.    с. Збручанське (колишнє Новосілка) Борщівського району
Поселення розміщене в урочищі Соколів. На поверхні зібрано уламки кераміки, тягарець для рибальських сітей, крем'яні знаряддя. Розвідка 1968 р. Герети І. П. Матеріал зберігається у ТКМ.
3, с. 233.

14.    с. Іванків Борщівського району
Поселення поблизу села, виявлене у 1930-х роках. Підйомний матеріал (уламки кераміки) зберігається в ЛІМ.
1, с. 311.

15.    с. Кривче (колишнє Нижнє Кривче) Борщівського району
Поселеня етапу С розміщене на північно-східному схилі великого мису в урочищі Вал, поблизу колишнього с. Нижнє Кривче, на другій надзаплавній терасі правого берега р. Циганки. Розвідками стверджено багатошаровий характер поселення, виявлено розорані глинобитні площадки і зібрано уламки кераміки та крем'яні вироби. Розвідки Свешнікова І. К. (1967 р.) та Ю. М. Малєєва (1973 р.). Матеріал і документація зберігаються в ІСН АН УРСР. розвідки 1973 р. — у Київському державному університеті.
3, с. 233.

16.    с. Кудринці Борщівського району
Поселення етапу В розміщене в урочищі Поле Гончариха, на північ від села, недалеко від замка. Виявив у 1900-х роках К. Гадачек, у 1915 р. оглянув П. В. Сюзов. На поверхні зібрано уламки кераміки та глиняні схематизовані статуетки. Матеріал зберігається в КАМ. Інституті етнографії АН СРСР та ЛІМ.
19, с. 169; 1, с. 313.

17.    с. Ланівці Борщівського району Ланівці І
Поселення на підвищенні в урочищі Замчисько, виявив А. Кіркора у 1875 р., досліджувалось розкопками працівників Музею НТШ у 1928 р. Зібрані на поверхні матеріали (уламки кераміки) зберігаються в ЛІМ, КАМ, ТКМ та Ланівецькому народному музеї.
13, с. 1.

18.    Ланівці ІІ (колиишє о. Козачине)
Поселення розміщене на полі «Висічка». Розвідковими розкопками на глибині 0,2 м виявлено культурний шар і рештки житла, крем'яний інвентар, кварцове долото, кістки тварин. Матеріал зберігається у КАМ та ЛІМ.
1, с. 312; 16, с. 545, 659, 564.

с. Мельниця-Подільська Борщівського району

19.    Мельниця-Подільська І
Поселення етапу С розташовано на південно-західному схилі невеликого підвищення над балочкою, на дні якої протікає струмок (урочище Гончариха). Розвідками і розкопками виявлено сліди жител та господарських ям, знайдено шліфовану кам'яну сокиру, кам'яні знаряддя, уламки розписної кераміки, глняні статуетки. Поселення досліджувалось розкопками К. Гадачека у 1900 р. та Свешнікова І. К. і Г. І. Кос у 1967 р. Матеріал зберігається у ТКМ, ЛІМ. Історико-природознавчому музеї у Відні та ІСН АН УРСР, документація розкопок 1967 р. — в ІСН АН УРСР.
1, с. 312; 21, с. 6.

20.    Мельниця-Подільська ІІ
Поселення етапу С, розташоване на високому лівому березі Дністра в урочищі Бавка. Розвідкою стверджено, до територія поселення інтенсивно нищиться глиняним кар'єром, у зрізах якого помітні сліди площадок. Підйомний матеріал складається з уламків кераміки, тваринних кісток та крем'яних відщепів. Розвідка І. К. Свешнікова у 1962 р. Матеріал і документація зберігаються в ІСН АН УРСР.
З, с. 234—235.

21.    с. Михалків Борщівського району
Поселення поблизу села.
21, с. 6.

22.    с. Окопи Борщівського району
Поселення початку раннього етапу трипільської культури. Розташоване поруч з гирлом р. Збруч — лівої притоки Дністра, на нижній частині похилого схилу висотою від 5 м на краю першої тераси Дністра та Збруча. Відкрито у 1969 р. Середньодністровською експедицією, в 1978—80 рр. розкопувалося В. Г. Збеновичем. На площі 70x40 кв.м. зафіксовано залишки від 4 глинобитних наземних жител.
11, с. 207.

23.    с. Пилипче Борщівського району
Поселення в урочищі Царина. На території поселення виявлено рештки житла з піччю, зібрано уламки кераміки, крем'яні та кам'яні знаряддя. Розвідка К. Гадачека у 1900 р. Матеріал зберігається в ЛІМ.
1, с. 313; 16, с. 545, 572.

24.    с. Стрільківці Борщівського району
Поселення поблизу села виявлене у 1930-х роках. Зібрані на поверхні уламки кераміки зберігаються в ЛІМ.
1, с. 314; 6, с. 40.

25.    с. Устя (колишнє Устя Біскуп'є) Борщівського району
Поселення розміщене поблизу городища, відоме з кінця XIX ст. На поверхні поселення К. Гадачек зібрав уламки розписної кераміки, що зберігається у КАМ.
1, с. 314.

26.    с. Шупарка Борщівського району
Поселення поблизу села виявлене у 1930-х роках. На поверхні поселення зібрано уламки кераміки та глиняну обмазку жител. Матеріал зберігається в ЛІМ.
1, с. 315; 14, с. 121.

27.    м. Бучач, райцентр
Поселення етапу В і С розташоване на підвищенні в урочищі Федор. Під час розкопок (досліджено 250 кв.м.) виявлено чотири землянки з одним вогнищем, гончарні печі, господарські ями, зібрано велику кількість кераміки, крем'яних, кам'яних і кістяних знарядь. Розкопки кафедри археології Львівського університету у 1922 р., розвідка В. П. Кравець і І. К. Свешнікова у 1952 р. Матеріал зберігається в ЛІМ та ІСН АН УРСР, документація розвідки 1952 р. — в ІСН АН УРСР.
1, с. 310.

28.    с. Жнибороди Бучацького району
Знайдено крем'яну сокиру, зберігається у ЛІМ.
14, с. 120.

29.    с. Рукомиш Бучацького району
Поселення виявлене у 1920-х роках поблизу села. Підйомний матеріал (уламки кераміки) зберігається в ЛІМ.
1, с. 313.

30.    с. Скоморохи Бучацького району
Знайдено двовуху амфору, зберігається в ЛІМ.
14, с. 121.

31.    с. Яблунівка (колишнє Язловець) Бучацького району
Поселення поблизу села. Підйомний матеріал (уламки кераміки) зберігається в ЛІМ.
1, с. 315; 20, с. З.

32.    с. Васильківці Гусятинського району Васильківці І
Поселення етапу В поблизу села. Розвідкою і розкопками зібрано посуд, крем'яні вироби, багато уламків розписної кераміки, на глибині 0,5—0,6 м виявлено рештки житла. Поселення відкрито розвідкою А. Кіркора у 1876 р., досліджувалось розкопками у 1889 р. Г. Оссовського і В. Демет-рикевича у 1890-х роках. Матеріал зберігається у КАМ.
1, с. 315, 21, с. 6—8.

33.    Васильківці ІІ
Поселення розташоване в урочщах Вербники та Глибока Долина поблизу с. Юрківці. Розвідкою Г. Оссовського у 1839 р. зібрано уламки кераміки та крем'яні і кам'яні вироби, що зберігаються у КАМ.
27, с. 149.

34.    с. Глібів Гусятинського району
Поселення поблизу села. Підйомний матеріал (розписна кераміка) зібраний наприкінці XIX ст. не зберігся.
1, с. 310; 27, с. 200.

35.    с. Городниця Гусятинського району
Поселення етапу В поблизу села, відоме з кінця XIX ст. На поселенні виявлено уламки розписної кераміки та крем'яні вироби, що зберігаються в КАМ.
1, с. 310; 6, с. 40.

м. Гусятин, райцентр

36.    Гусятин І
Поселення етапу С розміщене за 3 км на північ від села в урочищі Фондова Гора, на лівому березі р. Збруч, на мисі. утвореному Збручем і струмком Рудка, що впадає до нього. Площа поселення близько 12 000 кв.м. Культурний шар починається на глибині 0,2 м від поверхні і сягає до глибини 0.7 м. Він насичений кусками глиняної обмазки, уламками кераміки, крем'яними і кам'яними виробами. Поселення виявлене розвідкою П. І. Бориськовського у 1940-х роках. Матеріал зберігається у Ленінградському відділенні ІА АН СРСР.
1, с. 311; 5, с. 118—120.

37.    Гусятин ІІ
Поселення етапу В розміщене на західній околиці села в урочищі Високий Берег, на терасі лівого берега р. Збруч. На глибині 0.3—0.5 м виявлено невелику кількість кераміки. Знахідки трапляються вздовж берега ріки на протязі 100 м. Розвідка П. И. Бо-рисовського у 1940-х роках. Матеріал зберігається у Ленінградському відділенні ІА АН СРСР.
1, с. 311; 5, с. 118.

38.    с. Жабинці Гусятинського району
Поселення розміщене на лівому березі ставу. Підйомний матеріал складається з уламків розписної кераміки та крем'яних виробів. Розвідка А. Кіркора у 1877 р. Матеріал зберігається в КАМ та ЛІМ.
1, с. 311; 21, с. 6.

39.    с. Калагарівка Гусятинського району
Поселення поблизу села, відоме з кінця XIX ст. Тут виявлено багато обмазки та уламків кераміки, крем'яні вироби. Знайдено схематизовані жіночі статуетки. Матеріал зберігається в ТКМ.
20, с. 113, 115, 116.

40.    с. Козина Гусятинського району
Поселення поблизу села. Підйомний матеріал зібраний у 1930-х роках. складається з уламків кераміки, що зберігаються в ЛІМ.
1, с. 312.

41.    с. Личківці Гусятинського району
Поселення етапу В. На поверхні зібрано уламки розписної кераміки. Розвідка А. Кіркора у 1877 р. Матеріал зберігається у КАМ.
1, с. 312; 6, с. 40.

42.    с. Раштівці Гусятинського району
Поселення розміщене на території колишнього хутора Стінка. На території поселення зібрано уламки посуду, крем'яні вироби. Поселення виявлене у 1913 р. під час будівництва дороги.
1, с. 314.

43.    с. Суходіл Гусятинського району
Поселення розміщене на правому березі р. 3бруч на відстані 2 км від смт Гусятин. На поверхні поля зібрано фрагменти кераміки, що зберігаються у Ленінградському відділенні ІА АН СРСР. Розвідка П. І. Бориськовського у 1940-х роках.
1, с. 314; 5, с. 120.

44.    с. Федорівка (колишнє Тудорів) Гусятинського району
Поселення етапу С розміщене в урочищі Городище на високому мисі, оточеному з південного, західного та північного боків глибокими ярами. Місце це заселювалось тричі; племенами трипільської і голіградської культур та у давньоруський час. Поселення трипільської культури знаходилося в західній частині мису. Тут зібрано уламки кераміки, а на поверхні поля помічено скупчення глиняної обмазки, знайдено крем'яні вироби. Відкрив В. П. Савич у 1956 р. Розвідувальні розкопки проведені І. К. Свєшніковим та Г. М. Власовою у 1956 р. Матеріал зберігається у ЛІМ та ТКМ. документація розкопок 1956 р. — у ЛІМ.
1, с. 314; 23, с. 17.

45.    с. Шидлівці Гусятинського району
Поселення поблизу села.
1, с. 315.

46.    с. Юрківці Гусятинського району
Поселення поблизу села.
1, с. 315.

47.    с. Яблунів (колишнє Сухостав) Гусятинського району
Сухостав — поселення етапу С розміщене в урочищі Берестки (Голдри) на схилі плато над неглибоким яром, поблизу с. Сухостав тепер об'єднаного з с. Яблунів. Культурний шар значної насиченості простежується на глибині 0,6—0,7 м від рівня сучасної поверхні. Відкрито рештки великого глинобитного двокамерного житла розміром 20x5 м, долівка якого була вимощена великими плитами, виявлено завал великої печі. Знайдено багато кераміки, жіночі глиняні статуетки, кам'яні і кістяні знаряддя. Житла були розміщені вздовж схилів у два—три ряди. Поселення відоме з кінця XIX ст., досліджувалось розкопками Кравець В. П. у 1952 р. Матеріал зберігається в ЛІМ, КАМ та ІСН АН УРСР. документація розкопок 1952 р. — в ІСН АН УРСР.
1, с. 314; 4, с. 38, 60.

48.    с. Бедриківці Заліщицького району
Трипільське поселення поблизу села, виявлене у 1880-х роках. На поверхні зібрано уламки розписної кераміки, крем'яну сокиру та ніж. Матеріал зберігається в ЧКМ.
1, с. 309.

49.    с. Блищанка Заліщицького району
Поселення етапу С, розміщене в урочищі Яремівщина над яром, з якого витікає струмок. На поверхні зібрано велику кількість кераміки, крем'яних і кам'яних знарядь. Розвідкою стверджено, що культурний шар поселення інтенсивно нищиться оранкою. У північній частині урочища зафіксовано кам'яну антропоморфну стелу з заглибленими знаками. Матеріал зберігається в Заліщицькому народному музеї, ТКМ, ІСН АН УРСР.
3, с. 222.

50.    Блищака ІІ
Поселення трипільської культури заліщецького варианту етау ВІ—ВІІ та кошиловецького тип етапу СІІ в ур.Горби. Розташоване на схилі першої надзаплавної тераси і оконтурене правими притоками р. Серет. Досліджувалося Малєє-вим Ю. М. (1974), виявлено трипільські знахідки кошиловецького типу, Середньодністровською експедицією Інституту суспільних наук АН УРСР та Інституту археології АН УРСР під керівництвом Коноплі В. М. (1989—90), проведено розкопки об'єктів заліщицького варіанту та кошиловецького типу. На поселенні проведено геомагнітну зйомку.
14а, с. 77—98; с. 6—8.

51.    с. Винятинці Заліщицького району
Поселення в околиці села, виявлене у 1920-х роках. На поверхні поселення зібрано кераміку, що зберігається в ЛІМ.
1, с.310.

с. Ворвулинці Заліщицького району

52.    Ворвулинці І
Поселення розміщене в урочищі Вербова. На поверхні зібрано дно невеликої посудини, важок до рибальської сітки, кам'яну намистину, крем'яні вироби. Розвідки І. М. Олексишина та І.П.Герети у 1966—1967 рр. Матеріал зберігається у ТКМ.
3, с. 223.

53.    Ворвулинці ІІ
Поселення розміщене в урочищі Жерманівка на захід від села (правий берег р. Дуплі). На поверхні зібрано уламки кераміки, сокиру з осоки. Розвідки Олійника В. І. у 1971 р. Матеріал зберігається в ТКМ. 3, с. 223.

54.    Ворвулинці ІІІ
Поселення етапу С розміщене в урочищі Гора. На поверхні зібрано уламки кераміки, крем'яні та кам'яні знаряддя. Розвідки місцевих вчителів у 1965—1966 рр., І. К. Свєшнікова та Г. І. Кос у 1967р. Матеріал зберігається у Народному музеї с.Ворвулинці, документація — в ІСН АН УРСР.
3, с. 223.

55.    Ворвулинці ІУ
Поселення етапу С розміщене на території поля Піврізки на захід від колишнього села Гинківці, тепер об'єднаного з с. Ворвулівці на лівому березі р. Дуплі (лівобережна притока р. Серет). Розвідкою і шурфуванням зібрано фрагменти кераміки і крем'яні знаряддя. На глибині 0,4 м від сучасної поверхні виявлено кам'яну стелу антропоморфної форми довжиною 1,8 м, ширшою 0,46—0,7 м і товщиною близько 0,23 м. На її лицьовому боці помітні заглиблення — знаки. Поселення руйнується ерозією та глиняним кар'єром. Розвідка І. И. Свешнікова і Г. І. Кос у 1968р. Матеріал і документація зберігаються в ІСН АН УРСР, стела — у Львівському музеї історії релігії та атеїзму.
3, с. 223.

56.    с. Городок Заліщицького району
Поселення розміщене на західній околиці села, на лівому березі Дністра, в урочищі Печенія або Гуркало. Територія поселення руйнується ерозією. На поверхні зібрано підйомний матеріал: шліфовану крем'яну сокиру, уламки кераміки, дві кам'яні сокирки. У 1890 р. поселення обстежив та зібрав тут підйомний матеріал Г. Оссовський, у 1967 р. воно було перевірене розвідкою І. К. Свешнікова та Г. І. Кос. Матеріал зберігається в КАМ, ЛІМ та ІСН АН УРСР, документація розвідки 1967 р. — в ІСН АН УРСР.
1, с. 310.

57.    с. Добрівляни. Заліщицького району
Поселення виявлене співробітниками музею НТШ у 1920-х роках.
1, с. 311; 13, с. 10.

58.    с. Дорогичівка Заліщицького району
Поселення в урочищі Балки. На поверхні зібрано розписну кераміку. Поселення виявлено А. Шнайдером наприкінці XIX ст.
1, с. 311.

59.    с. Дуплинська Заліщицького району
Поселення розміщене на мисі з крутими схилами другої надзаплавної тераса р. Дуплі (права притока р. Серет), в урочищі Спас. Культурнинй шар поселення залягає на глибині до 0,5 м від рівня сучасної поверхні. В ньому знайдено уламки кераміки та крем'яні вироби. Розвідка Малєєва Ю. М. у 1967 р.
3, с. 224.

м. Заліщики Райцентр

60.    Заліщики І
Поселення етапу В, розміщене на схилі лівого берега р. Дністер. Розвідками і розкопками зібрано велику кількість знарядь праці з кременю, каменю, кістки та кераміки, серед якої переважає розписний посуд. Знайдено також глиняні жіночі статуетки і зооморфні фігурки. Поселення виявлене у 1927 р. працівниками музею НТШ, у 1930 роках обстежене розвідкою Т. Сулімірського та И. Журовського. Матеріал зберігається у ЛІМ, ТКМ та Кам'янець-Подільському історичному музеї.
29, с. 7; 28, с. 6—7.

61.    Заліщики ІІ
Поселення етапу В, розміщене на території цегельні, виявлене наприкінці XIX ст. Розвідками і розкопками зібрано кераміку та крем'яні знаряддя. Поселення досліджувалось розвідками Г. Оссовського, працівників музею НТШ, Т. Сулімірського та Ю. Жуковського у 1880, 1930 рр. Матеріал зберігається в ЛІМ, Кр.АМ та Заліщицькому народному музеї.
14, с. 120, 154; 13, с. 10—12.

63.    Заліщики ІІІ
Поселення етапу В. розміщене в урочищі Ущилівка на пологому березі одноденного струмка — лівої притоки р. Дністер, на території районного об'єднання «Сільгосптехніка» та автозаправної станції. Розкопками було стверджено багатошаровий характер поселення: трипільської культури та інших культур. У шарі трипільської культури знайдено кераміку та крем'яні вироби. Розкопки Малєєва Ю. М. у 1970 р. Матеріал і документація зберігаються у Київському державному університеті.
18, с. 103—104.

64.    с. Зозулинці. Заліщицького району
Поселення поблизу села, виявлене у 1930-х роках. Підйомний матеріал (уламки посуду) зберігається в ЛІМ.
1, с. З11; 13, с. 254.

65.    с. Іване-Золоте Заліщицького району Поселення поблизу села. Підйомний матеріая (уламки посуду) зберігається в ЛІМ.
1, с. 311, 13, с. 255.

66.    с Касперівці. Заліщицького району
Поселення етапу СІІ, розташоване на березі р. Серет, виявлене розвідкою працівників Музею НТШ у 1928 р., перевірене розвідкою Свешнікова І. К. і І. І. Кос у 1967 р. Поселення майже повністю зруйноване під час побудови ГЕС. Зібрано уламки кераміки і крем'яні знаряддя. Матеріал зберігається у ЛІМ, ІСН АН УРСР, документація розвідки 1967 р. — в ІСН АН УРСР.
1, с. 312; 10, с. 5, 6, 13, 14, 21, 22.

67.    с. Колодрівка Заліщицького району
Поселення розміщене в урочищі Коло Глодів на лівому підвищеному березі р. Дністер, у північній околиці села на території колгоспного консервного заводу. Розвідкою виявлено рештки прямокутного житла, зібрано керамічний та крем'яний інвентар, кістки тварин. Розвідка І. П. Герети, Є. А. Xа-ритонова, Т. М. Ковальчука, Матеріал і документація зберігаються у ТКМ.
18, с. 103—104.

с. Кошилівці І Заліщицького району

68.    Кошилівці І (Обоз)
Поселення етапу С., розміщене в урочищі Обоз на невисокому мисі правого берега р. Джурії. Розкопками виявлено прямокутні глинобитні житла, господарські ями, рештки двох наземних жител з печами поза ними. Під долівкою одного із них знайдено перепалені кістки черепа людини. Житла були розміщені вздовж схилів у два—три ряди. На поселенні зібрано велику кількість кераміки, унікальну збірку глиняних статуеток, багато глиняних грузил, рогових мотик, зернотерок та інших кістяних, кам'яних і крем'яних знарядь, срібні спіральки, мідне шило. Поселення виявив у І878 р. А. Шнайдер, обстежив КайндльР., досліджували розкопками у 1908—1912 рр. Е. Гадачек, у 1923 р. — кафедра археології Львівського університету і Г. Чайлд. у 1953 р. — В. П. Кравець і Ю. М. Захарук, у 1975 р. розвідку провів І. П. Герета. Матеріал зберігається у ЛІМ. Британському музеї у Лондоні, ТКМ, ІСН АН УРСР; документація розкопок 1953 р. — в ІСН АН УРСР.
1 с. 312; 9, с. 178, 180—183; 4, с. 38. 60; 23, с. 4—7; 10, с. 3, 7.

69.    Кошилівці ІІ
Поселення етапу СІІ. розмішене в урочищі Товдри на верхній над-заптавній терасі невеликої р. Джурії. Культурний шар цього поселення майже повністю змитий. Розвідкою зібрано фрагменти кераміки та крем'яні вироби. Розвідка В. П. Кравець у 1953 р. Матеріали і документація зберігаються в ІСН АН УРСР.
1, с. 312; 10, с. 5.

с. Лисичники Заліщицького району

70.    Лисичники І
Поселення раннього і пізнього етапів, розташоване в урочищі Горби. Підйомний матеріал з поверхні складається з уламків посуду (етапи А і С), глиняних статуеток, кам'яної клиновидної сокири, дрібних крем'яних знарядь. Поселення було виявлено у 1930-х роках, досліджувалось розвідками В. І. 0лійника у 1966 р. та Свешнікова І. К. і Г. І. Кос у 1967 р. Матеріал зберігається в ЛІМ та ІСН АН УРСР, документація розвідки 1967 р, — в ІСН АН УРСР.
1, с. 133.

71.    Лисичники ІІ
Поселення етапу СІІ, розташоване на високому виступі правого берега р. Серет (урочище Замчище). Пам'ятка у польовій документації визначена як «Замчище І». Підйомний матеріал складається з уламків кераміки та крем'яних виробів. Пам'ятка досліджувалась розвідками В. І. Олійника у І965—1966 рр. та І. К. Свешнікова і Г. І. Кос у І967 р. Матеріал зберігається в ІСН АН УРСР, документація розвідки І967 р. — ІСН АН УРСР.
1, с. 312.

72.    Лисичники ІІІ
Поселення етапу С, розташоване у південно-західній частині високого виступа правого берега р. Серет в урочищі Замчище, інакше Винниця. Окреслене у польовій документації як «Замчище ІІ». Підйомний матеріал складається з уламків посуду, глиняної фігурки, кусків хатньої обмазки, крем'яних відщепів, тваринних кісток. На поверхні поля — сліди розораних глинобитних площадок. Пам'ятку виявлено У 1920-х роках, обстежувалась розвідками В. І. Олійника у 1965—1966 рр. та І. К. Свешнікова і Г. І. Кос у І967 р. Матеріал зберігається у КАМ. ЛІМ та ІСН АН УРСР, документація розвідки І967 р. — в ІСН АН УРСР.
14, с. 120; 1, с. 133.

73.    Лисичники ІV
Поселення етапу С, розташоване на березі р. Серет в урочищі Коло валу (поблизу валу Траяна). Підйомний матеріал складається з уламків посуду, посуду, крем'яних виробів, глиняних жіночих і тваринних статуеток. Поселення виявлено В. І. Олійником у 1966 р., перевірено розвідкою І. К. Свешнікова і Г. І. Кос у І967 р. Матеріал і документація зберігаються в ІСН АН УРСР.
3, с. 227—228.

74.    Лисичники V
Поселення етапу С. розташоване на південно-західному схилі підвищення над невеликим потічком і болотцем (урочище Городище). Підйомний матеріал з поверхні поселення складається з уламків кераміки, тваринних кісток та кам'яних клиновидних сокир. Пам'ятка виявлена В. І. Олійником у 1966 р., обстежена розвідкою І. К. Свешнікова і Г. І. Кос у І967 р. Матеріал і документація зберігаються в ІСН АН УРСР.
3, с. 228.

75.    Лисичники VI
Поселення етапу В. розташоване на високому правому березі р. Серет над природною печерою (урочище Печера-лисичка). Підйомний матеріал з поверхні поселення складається з уламків кераміки та крем'яних виробів. Пам'ятка виявлена В. І. Олійником у 1966 р., перевірена розвідкою І. К. Свешнікова і Г. І. Кос у І967 р. Матеріал і документація зберігаються в ІСН АН УРСР.
3, с. 228.

76.    с. Лисівці Заліщицького району Поселення виявляє у 1920-ому році поблизу села. Ва поверхні знайдено уламки посуду та мотику з рогу оленя. Матеріали зберігаються в ЛІМ.
1, с. 312; 14, с. 120.

77.    с. Новосілка (колишнє Новосілка-Костюкова) Заліщицького району
Поселення етапу В, розташоване в урочищі Вепрів, виявлене у 1920-ому році. На поверхні зібрано уламки кераміки та ксем'яні знаряддя.
1, с. 314; 6, с. 40.

78.    с. Печорна Заліщицького району
Поселення розміщече на захід від села. На поверхні зібрано розписну керпаміку та креп'яні вироби.
1, с. 313.

79.    с. Торське Заліщицького району
Поселення пізнього етапу, розташоване в урочищі Шанці між Торським і хутора Глушки, на плато поблизу обриву глибокого яру, по якому протікає струмок — доплив Дністра. Розкопками поселення виявлено пізньотрипілський шар, що залягає над шаром культури лінійно-стрічкової кераміки. Зібрано йагменти посудин, розмиту глиняну обмазку. Поселення багатошарове. Розкопки К. К. Черниш 1959—1960 рр. Матеріал і документація зберігаються у МАЕ в Санкт-Петербурзі.
1, с. 314; 13, с. 256.

80.    с. Угриньківці Заліщицького району
Поселення на схилі берега заболоченої низовини. На поверхні зібрано уламки кераміки та крем'яні вироби. Розвідка 1968 р. І. К. Свешнікова та Г. І. Кос. Матеріал і документація зберігаються в ІСН АН УРСР.
3, с. 229.

81.    с. Червоногради (колишнє Голігради) Заліщицького району Поселення в урочищі Вигошів. На поверхні поселення зібрано уламки кераміки, фрагменти крем'яних ножів та серп. Розвідки провели на початку XX ст., І. К. Свешнікова та Г. І. Кос — у 1967 р. Матеріал зберігається у АМ Варшави, ЛІМ, ІСН АН УРСР, ТКМ, документація розвідки 1968 р. — в ІСН АН УРСР.
1, с. 310.

с. Щитівці Заліщицького району

82.    Щитівці І
Поселення, розміщене в західній частині села, на території колишнього фільварку, виявлене під час добування глини на початку XX ст. У культурному шарі знайдено розписну кераміку і крем'яні вироби. У науковій документації поселення окреслене як «Щитівці І».
1, с. 315.

83.    Щитівці ІІ
Поселення розміщене на північ від села у полі, поблизу двох курганів. Розкопками виявлено залишки глинобитних площадок і зібрано численний керамічний та крем'яний матеріал. Розкопки Г. Оссовського у 1890 р. Матеріали зберігаються в КАМ.
21, с. 6.

с. Бодаки Збаразького району

84.    Бодаки І
с. Бодаки Збаразького району Поселення етапу В-С розміщене в урочищі Чорна Криниця на високому березі р. Горинь. Площа поселення — близько 100x10 м. Культурний шар залягає до глибини 0.7м. На поверхні знайдено уламки розписної кераміки та скупчення глиняної обмазки й крем'яних виробів. Під час розкопок було відкрито 36 000 кв.м і виявлено три житла, чотири вогнища, гончарну піч та крейдяну майстерню. У житлах знайдено уламки кераміки, кам'яні, крем'яні і кістяні знаряддя, мідну сокиру, кістки тварин. Біля гончарної печі знайдено лощила. кістяні проколки, посудини, кілька жіночих глиняних статуеток. Розвідка 1938 р. і розкопки 1939 p. О. Цинкаловського, 1940 р. — М. Л. Макаревича, у 1952 р. — Ю. М. Захарука. у 1954 р. — К. К. Черниш. Матеріал зберігається у Кременецькому краєзнавчому музеї та ІСН АН УРСР, документація розвідок 1950-х років — у ІСН АН УРСР.
1, с. 309.

85.    Бодаки ІІ
Поселення розміщене на правому березі р. Горинь на схід від села. На поверхні зібрано уламки посуду. Розвідка О. Цинкаловського у 1938 р. та М. О. Тіханової у 1950-х роках. Матеріал зберігається у Кр.КМ та Ленінградському відділенні ІА АН УРСР.
24, с. 46—53.

86.    с. Капустинці Збаразького району
Поселення поблизу села.
1, с. 312; 21. с. 6.

87.    с. Катюжини Збаразького району
Поселення розміщене на території колишнього хутора Скала, виявлене розвідкою працівників музею НТШ у 1920-х роках. Підйомний матеріал (уламки кераміки) зберігається у ЛІМ.
1, с. 313; 12, с. 27.

88.    с. Лози Збаразького району
Поселення етапу С розміщене в урочищі Городище, за східною межею села в західній частині високого пасма, що тягнеться вздовж лівого берега р. Горинь. З півдня воно обмежене долиною ріки, зі сходу і заходу — ярами, на півночі переходить у горбисту місцевість. Схили пасма, висота якого понад 50 м над рівнем долини, круті. Розкопками досліджено 300 кв.м площі, виявлено глинобитні площадки з вогнищами чи печами. У культурному шарі знайдено уламки посуду, крем'яні знаряддя праці та відходи крем'яного виробництва. Розвідка В. П. Савича у 1968 р., розкопки М. А. Пелещишна у 1969 р. Матеріал зберігається в ТКМ, документація — в ІСН АН УРСР.
1, с. 312; 22, с. 55—62.

89.    с. Решнівка Збаразького району
Поселення розташоване на схід від села на високому березі потоку, виявлене О. Цннкаловським у 1930-х роках.
25, с. 38.

90.    с. Цебрів Зборівського району
Поселення поблизу села виявлене у 1920—х роках. Матеріал зберігається в ЛІМ.
1, с. 314; 12, с. 29.

91.    с. Великі Бережці Кременецького району
Поселення розміщене на території хутора Підгора, виявлене у 1930-х роках.
1, с. 313; 13, с. 256.

92.    с. Вишгородок Лановецького району
Кам'яна мотика трипільської культури, зберігається в ТКМ.

93.    с. Карначівка Ланівецького району
Поселення поблизу села. На поверхні зібрано уламки кераміки, що зберігаються у Кременецькому краєзнавчому музеї. Розвідка О.Цинкаловського.
26, с. 221—227.

94.    м. Ланівці Райцентр
Поселення розміщене в урочищі Левада, виявлене у 1920-х роках. Підйомний матеріал (уламки посуду, фрагмент глиняної статуетки) зберігається в ЛІМ.
1, с. 312; 20, с. 115.

95.    с. Бобрівники Монастирського району
Поселення поблизу села виявлене на початку XX ст. Знайдено уламки кераміки, крем'яні знаряддя, частину людської статуетки. Матеріал зберігається у КАМ.
1, с. 309.

96.    Велеснів І

с. Велеснів Монастирського району
Поселення розміщене на великому мисі, омитому р. Коропець (правий берег ріки), в урочищі Нагоринка. На території поселення виявлено залишки прямокутного житла та крем'яної майстерні, зібрано крем'яні вироби, уламжи кераміки, глиняні статуетки. Розвідки Герети І. П. у 1968 р. та 1975 р. Матеріал зберігається у ТКМ.
3, с. 237.

97.    Велеснів ІІ
Поселення розміщене в урочищі Левада, на правому березі р. Коропець. На поверхні поселення зібрано кераміку та крем'яний інвентар. Розвідка І. П. Герети у 197І р. Матеріал зберігається ТКМ.
3, с. 237.

98.    с. Горигляди Монастирського району
Поселення в околицях села. Матеріали зберігаються в ЛІМ.
1,с. І39, 3, с. 237.

99.    с. Залісся Монастирського району
Поселення розміщене урочищі Левада на правому березі р. Коропець. На поверхні зібрано кераміку, крем'яну клиноподібну шліфовану сокирку з опоки. Розвідка І. П. Герети у 1975 р. Матеріал зберігається у ТКМ
3, с. 237.

100.    с. Коропець Монастирського району
Поселення розміщено на узгір'ї за костьолом, недалеко від кургану, що носить назву Ганова Могила. На поверхні поселення зібрано уламки розписної кераміки, що зберігається в ЛІМ.
1, с. 312.

101.    с. Рожиськ Підволочиського району
Поселення поблизу села виявлене у 1920-х роках. Підйомний матеріал (уламки кераміки) зберігається у ЛІМ.
1, с. 313; 12, с. 27.

102.    с. Буданів Теребовлянського району
Поселення розміщене в урочищі Креміння, під лісом Липник. На поверхні зібрано уламки кераміки та крем'яні і кам'яні вироби. Під час розкопок виявлено рештки жител, в яких знайдено уламки розписної кераміки та крем'яні знаряддя. Розвідка В. Деметрике-вича у 1890-х роках. Матеріал зберігається у КАМ, ЛІМ та ТКМ.
1, с. З10; 21, С. 6.

103.    с. Довге Теребовлянського району
Поселення поблизу села. Підйомний матеріал — уламки кераміки та крем'яний інвентар, зібраний у 1964 р., зберігається у ТКМ. Підгайчики (колишнє Підгайчики Юстинові) Теребовлянського району Поселення розміщене на полях, на північ від села, на височині, що тягнеться вздовж правого берега р. Серет. На поселенні виявлено рештки жител, уламки розписної кераміки та крем'яний інвентар. Розвідка В. Деметрикевича у 1890-х роках. Матеріал зберігається у КАМ.
1, с. З13.

104.    с. Семенів Теребовлянського району
Поселення етапу СІІ розміщене на полі біля громадського пасовиська, поблизу колишнього с. Зеленче, тепер об'єднаного з с. Семенів (урочище Грушівка). Розкопками виявлено рештки жител. зібрано кераміку, глиняні тягарці, крем'яні вироби (ножі і скребки) та кістки тварин. Розкопки В. Деметрикевича у 1900 р. та С. А. Судакова у 1947 р.
1, с. 311; 9, с. 180

105.    с. Слобідка Теребовлянського району
Поселення розміщене в урочищі Знесення, на віддалі 1,5 км на південь від села; займає підвищений лівий берег р. Гнила Рудка й правий берег р. Серет. поблизу місця впадіння Гнилої Рудки в р. Серет. Розвідками зібрано уламки кераміки, крем'яні знаряддя з крем'яної майстерні. Виявлено велику кількість глиняної обмазки, сліди жител. Поселення було виявлене у 1920-х роках, перевірено розвідкою Є. А. Xаритонова у 1967 р. Матеріал зберігається у ЛІМ та ТКМ.
1, с. 311; 14, с. 121.

106.    с. Трудове (колишнє Могильники) Теребовлянського району
Поселення поблизу села.
1, с. 313.

107.    с. Великий Глибочок Тернопільського району
Поселення розміщене в урочищі Попова Долина.
Науковий архів ІА АН УРСР, ф.с. 2700, с. 11; АП УРСР, 1966, С. 310.

108.    с. Дичків Тернопільський район
Знайдено жіночу статуетку.
20, с. 113.

109.    с. Білий Потік Чортківського району
Поселення в урочищі За Городами. Розкопками могильника білопо-тоцької групи комарівської культури виявлено культурний шар поселення трипільської культури. Пізнішою розвідкою зібрано уламки кераміки й простежено сліди жител. Розкопки Ю. Костшевського у 1925 р., розвідка І. П. Герети у 1975 р. Матеріал зберігається у Познанському Археологічному музеї (ПНР) та ТКМ.
1, с. 309; 12, с. 237.

110.    с. Горішня Вигнанка (колишнє Вигнанка) Чортківського району
Вигнанка — поселення розміщене на городі та в парку. На поселенні досліджено розкопками площу 10x12 м, виявлено рештки житла, значено уламки розписної кераміки та крем'яні знаряддя. Розкопки Г. Оссовського у 1890 р. Матеріал зберігається в КАМ.
1, с. 310; 7, с. 19.

111.    с. Звенячин Чортківського району
Поселення поблизу села виявлене у 1930-х роках. Підйомний матеріал (уламки посуду) зберігається в ЛІМ.
1, с. 311.

112.    с. Нагірянка Чортківського району
Поселення поблизу села виявлене на початку XX ст. На поверхні поселення зібрано уламки розписної кераміки.
1, с. 313.

113.    с. Росохач Чортківського району
Поселення етапу В поблизу села. Підйомний матеріал (уламки кераміки, фрагмент мідної сокири) зберігається в ЛІМ.
1, с. 313; 13, с. 256.

114.    с. Сокирниці Чортківського району
Поселення поблизу села виявлене у 1930-х роках. Матеріал (уламки кераміки) зберігається в ЛІМ.
1, с. 314.

115.    с. Сосулівка Чортківського району
Поселення етапу В розташоване на підвищенні над глибоким яром (урочище Качурова гора за сосною). Підйомний матеріал складається з уламків кераміки та крем'яних знарядь. Культурний шар поселення руйнується глибокою оранкою. Розвідка І. К. Свешнікова та Г. І. Кос у 1967 р. Матеріал зберігається у збірці місцевої школи та ІСН АН УРСР. документація — в ІСН АН УРСР.
3, с. 237.

116.    м. Чортків, райцентр
Поселення поблизу міста виявлено у 1920-х роках.
21, с. 6.

117.    с. Бриків Шумського району
Поселення поблизу села. Підйомний матеріал (уламки розписної кераміки та сокира з опоки), зібраний у 1930-х роках О. Цинкаловським, зберігається у Кременецькому краєзнавчому музеї.
25, с. 36.

118.    с. Васьківці Шумського району
Поселення поблизу села.
1, с. 310.

119.    с. Онишківці Шумського району
Поселення. Підйомний матеріал (уламки кераміки) зберігається у Кременецькому краєзнавчому музеї.
1, с. 313.

120.    с. Соснівка Шумського району
Поселення поблизу колишнього с. Бірки, тепер об'єднаного з с. Соснівкою. Підйомний матеріал (уламки кераміки. глиняна жіноча статуетка), зібраний у 1930-х роках О. Цинкаловським, не зберігся.
26, с. 221—227.

121.    с. Шумбар Шумського району
Поселення поблизу села. Підйомний матеріал складається з уламків кераміки зі слідами орнаменту та сокири з опоки. Розвідка О. Цинкаловського у 1930-х роках. Матеріал зберігається у Кременецькому краєзнавчому музеї.
26, с. 223.

122.    м. Шумське Райцентр
Поселення розміщено на околиці села. Підйомний матеріал (уламки кераміки) зберігається у Кременецькому краєзнавчому музеї. Розвідка О. Цинкаловського у 1930-х роках.
26, с. 223.ЛІТЕРАТУРА

1.    Археологічні пам'ятки Української РСР. — К.: Наукова думка, 1966. —  309 с.

2.    Археологія УРСР. — К.: Наукова думка,1971. — Т. 1, карта 5.

3.    Археологічні пам'ятки Прикарпаття і Волині кам'яного віку. — К., Наукова думка, 1981. — 310 с.

4.    Бібікова В. І. Історія доместикації коня на південному сході Європи // Археологія, — 1969. — Т. 22. — С. 38, 60.

5.    Борисковський П. І. Деякі доповнення до археологічної карти Наддністрянщини // Археологія, — 1950. — Т. 4. — С. 118.

6.    Виноградова Н. В. Памятники переходного этапа ВЮВП в Поднестровье // Советская археология. — № 1. — 1972. — С. 40.

7.    Вовк Ф. К. Вироби передмікенського типу на Україні // Матеріали до українсько-руської етнології. К., 1905 — С. 19.

8.    Захарук Ю. Н. Глиняный амулет из Кошиловцев // Советская археология. — № 3. — 1960.

9.    Захарук Ю. М. Пам'ятки культури лінійно-стрічкової кераміки // Археологічні пам'ятки Української РСР. — К.: Наукова думка, 1966. — 1971. — С. 180, 182.

10.    Збенович В. Г. Xронологія пізнього Трипілля // Археологія, — 1972. — №. 7. — С. 5, 6, 13, 14, 21, 22.

11.    Збенович В. Г. Ранний этап трипольской культуры на территории Украины. — К.: Наукова думка, 1989. — 332 с.

12.    Записки Наукового товариства ім. Шевченка. — Льві, 1928. — Т. 149. - С. 27.

13.    Записки Наукового товариства ім. Шевченка. — Льві, 1937. — Т. 154. — С. 1

14.    Записки Наукового товариства ім. Шевченка. — Льві, 1933. — Т. 152. — В. 2. — С. 121.

14а. Конопля В. М. Поселення кошиловецької групи трипільської культури Блищанка-2. Наукові записки. Львівський історичний музей. —    Львів, 1997. — В. VI, ч. 1. — С. 77—98; Конопля В., Круц В., Рижов С. Нове поселення Заліщицької групи трипільської культури в південно-західному Поділлі // Наукові записки. Тернопільський краєзнавчий музей. — Тернопіль, 1993. — С. 8—18.

15.    Кравець В. П. Изучение позднетрипольских памятников в Верхнем Поднестровье // Краткие сообщения ИА АН УССР. — К., 1955. — В. 4. — С. 133—135

16.    Кричевський Е. Ю. Древнее население Западной Украины в эпоху неолита и ранней бронзы // Краткие сообщения И А АН СССР. — 1940. — В. 3. — С. 539, 547, 548, 550, 555, 557, 560, 566.

17.    Кричевський Е. Ю. Про відносну хронологію пам'яток трипільської культури // Археологія, — 1950. — Т. 3. — С. 10.

18.    Малеев Ю. М. Охоронні розкопки на Тернопільщині // Археологія, — 1973. — В. 12.

19.    Мовша Т. Г. Середній етап трипільської культури Археологія УРСР. — К.: Наукова думка, 1971. —  С. 169.

20.    Мовша Т. Г. Періодизація та хронологія середнього та пізнього Трипілля // Археологія — 1972. — В. 5. — С. 3.

21.    Пассек Т. С. Раннеземледельческие (трипольские) племена Поднестровья. // МИА. — М.: Наука, 1961. — № 84. — 238 с.

22.    Пелещишин М. А. Пізньотрипільські поселення у верхів'ях Горині // Археологія — 1973. —В. 11. — С. 55—62.

23.    Свешніков І. К. Археологічні роботи Львівського історичного музею в 1952—1957 рр. // Археологічні роботи музею в 1952—1957 рр. — Львів, 1959. — С. 6, 7.

24.    Тиханова М. А. Разведки в районе верхнего течения реки Горыни // Краткие сообщения ИА АН СССР. — 1962. — В. 87. — С. 46—53.

25.    Cynkalowski A. Materialy do pradziejow Wolynia I Polesia Wolynskiego. — Warszawa, 1961.

26.    Cynkalowski A. Osiedli kultury tripolsikiej w Bodakah nad Hory-niem // Wiadomosci arheologiczne. — Warszawa, 1969. — T. XXXIV, 2. — S. 221—227.

27.    Janusz B. Zabytki przedhistoryczne Galicji wschodniej. — Lwow, 1918.

28.    Majewski K. Studia nad kultura Trypilska // Archeologia. Wroclaw, 1947. — № 1.

29.    Majewski K. Chronologia i styl plastyki figuralnij zachodniotrypilskij // Ibid. — Wroclaw, 1948. — № 2. — S. 6—7.


СКОРОЧЕННЯ

ІА АН СРСР — Інститут археології

АН СРСР ( Москва) ІА АН УРСР — Інститут археології АН УРСР (Київ) ІСН АН УРСР — Інститут суспільних наук Академії наук УРСР (Львів) КАМ — Краківський археологічний музей

Кр.АМ — Кременецький краєзнавчий музей

ЛІМ
— Львівський історичний музей НТШ — Наукове товариство ім.Т.Шевченка

ТКМ — Тернопільський краєзнавчий музей


Енциклопедія трипільської цивілізації - Додатки до книги 1

Бібліотека порталу Косівщини та Гуцульщини пропонує переглянути не тільки твори косівських авторів. До вашої уваги книга "Гуцульщина літературна", книга Марії Равшер "Здвиженський храм" та інші твори про Косів, Косівщину та Гуцульщину.

Ласкаво просимо в місто Косів, Косівщину та Гуцульщину!