Понеділок, 18 червня, 2018

Федір Погребенник

ФЕДІР ПОГРЕБЕННИК Федір Петрович Погребенник, відомий український літературознавець, народився 23 червня 1929 року в багатодітній сім'ї, в селі Рожнів Косівського району. Після закінчення Рожнівської семирічної школи продовжив навчання в Косівській середній школі, яку закінчив у 1948 році і поступив до Чернівецького державного університету на філологічний факультет, який закінчив у 1953 році. Одружений із косів'янкою Ярославою Михайлівною Базник, яка народилася 1931 року в сім'ї вчителів на Познанщині (Польща).

Із 1933 року Ярослава з батьком проживала у Косові, а мати продовжувала вчителювати у Польщі.

Федір Погребенник працював заступником з наукової ро­боти Чернівецького краєзнавчого музею, а з 1959року — в інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР у Києві.

Дослідник української літератури кінця XIX - початку XX ст., міжслов'янських літературних взаємин, історії українсь­кої критики і журналістики, текстолог. Секретар редколегії 50-ти томного видання творівФЕДІР ПОГРЕБЕННИК І.Франка, упорядник і автор передмови двохтомника «Гнат Хоткевич. Твори в двох то­мах», (1966р.), автор монографії «Осип Маковей» (1969 р.), «Лесь Марювич» (1971 р.), «Василь Стефаник у слов'янсь­ких літературах» (1976 р.) «Сторінки життя і творчості Васи­ля Стефаника» (1980р.), «Василь Стефаник: життя і творчість в документах, фотографіях, ілюстраціях» (1987 р.), один із авторів і упорядників 8-митомної «Історії української літера­тури», видань «Світова велич Шевченка» (1967 р.), «Ольга Кобилянсьі а в критиці та спогадах» (1963 р.), автор книжки «Наша думі, наша пісня» (1991р.), нарису «Богдан Лепкий» ФЕДІР ПОГРЕБЕННИК (1992р.), довідника «З Україною в серці» (1995р.) про письменників-емгрантів, вихідців з України. Численні статті вУРЕ, УЛЕ, Шевченківському словнику, бібліографічний покажчик, складений до його сімдесятиріччя, містить 1299 позицій. Федір Погребенник підготував до друку, написав післямову, вмістив ілюстровані матеріали власного зібрання до книги « Іван Сеньків. Гу тульська спадщина». (К., Українознавство 1995р.) Автор статзй, що безпосередньо стосуються Гуцульщини та письменників, пов'язаних з нею, «Гнат Хоткевич і його істо­рична проза».

 

За роботу з видання п'ятдесятитомника творів І.Франка одержав Національну премію ім. Т.Г.Шевченка 1988 року.

Помер Федір Петрович Погребенник в 2000 році, похо­ваний в м. Києві на Байковому кладовищі. Його справу про­довжує си^ Володимир Федорович — літературознавець, про­фесор, працює в Державному Національному університеті

Косівщина - Гордість Косівщини