Четвер, 06 серпня, 2020

Володимир Васильович Гуз

Коли праця - задоволення, життя - хороше!

Коли праця - обов'язок, життя - рабство!


Володимир Васильович Гуз (1904 - 2004 р.р.)  У 1935 році закінчив Львівську школу декоративного мистецтва. Працюючи декоратором-альфрейником, вивчав образотворчий фольк­лор Прикарпаття.

В.В.ГузСамостійна діяльність В. Гуза починалася в несприятливих умовах капіталістич­ного ладу, вчитись було важко, але наполегли­вість і бажання оволодіти різьбярством допомог­ли йому подолати всі перешкоди.

За порівняно короткий час Гуз оволодів тех­нікою художнього різьблення по дереву. Цьому немало сприяло близьке знайомство з косівськими різьбярами і практичні знання, набуті при створенні проектів гуцульських килимів.

Освоївши техніку різьби, майстер весь час екс­периментує, застосовує нові художньо-декора- тивні прийоми і нові матеріали, успішно викори­стовує тонування і розфарбування дерева.

Асортимент художніх виробів майстра надзви­чайно Робота майстрарізноманітний як за призначенням, так і за технікою виконання (шкатулки, баклаги, ку­манці, обкладинки до книг-альбомів, книги-адре- са, портретні рамки, футляри, пенали, топірці, скриньки, цукорнички, ціпки тощо).


Одночасно Гуз працював над створенням ком­позицій рисунків гуцульських килимів. За його задумом у 1940 році майстри Косівської кили­марської артілі імені Т. Г. Шевченка виткалиРобота майстра тематично-орнаментальний килим «Возз'єднан­ня», який експонувався на Всесоюзній сільсько­господарській виставці в Москві. Творчі зусилля майстра спрямовуються і на створення нових конструкцій художніх меблів, трибун, п'єдесталів для бюстів, панно, триптихів, картушів, спортивних кубків, шахових гарнітурів із стільцями й кріслами. Поверхні виробів митець тонує в тем­но-червоні, коричневі, часто в золотаво-охристі кольори.


Серію декоративно-тематичних творів В. Гуз присвятив 300-річчю возз'єднання України з Ро­сією.

Робота майстраНайхарактернішим із них є декоративна дерев'яна таріль, у центрі якої зображено по­стать Богдана Хмельницького на коні з простяг­нутою вперед булавою. На каймі вгорі рельєфно вирізьблений герб СРСР, по вертикалі кай­ми — герби РРФСР та УРСР.

Багато декоративно-тематичних робіт В. Гуз виконав для громадських і державних організацій та музеїв Москви, Києва, Львова. Він є одним із провідних майстрів художнього різьблення по де­реву. За творчі успіхи і довголітню працю в галу­зі підготовки молодих спеціалістів і в зв'язку з Декадою української літератури і мистецтва в Москві 1960 року його нагороджено медаллю «За трудову відзнаку».

В. В. Гуз цілеспрямовано продовжує і розвиває традиції народного мистецтва. Він створює меблі, світильники, боклажки, тематичні та декоративні альбоми, тарілки, пласти. Майстер володіє різними техніками обробки дерева, бездоганним відчуттям гармонії, ритму орнаменту, вміло поєднує суху різьбу з металевими гравірованими вставками, цвяшками.

В. В. Гуз — член Спілки художників України.

 


Мистецтво - Майстри Косівщини